Elektryczny rozdzielacz do opryskiwacza ze sterownikiem

Oferowany elektryczny rozdzielacz stałociśnieniowy posiada filtr samoczyszczący, elektryczny zawór proporcjonalny do regulacji dawki, elektryczny zawór główny oraz maksymalnie 5 elektrycznych zaworów sekcyjnych. Na życzenie możemy oferować inne konfiguracje, wyposażając typowy rozdzielacz w dodatkowe ręczne sekcje do rozwadniacza lub mieszadła. Do sterowania rozdzielaczem z kabiny ciągnika dołączamy panel z przełącznikami i przewód elektryczny.
Rozdzielacz stałociśnieniowy zapewnia niezmienność ciśnienia przy zamykaniu lub otwieraniu zaworów sekcyjnych, natomiast zawór proporcjonalny gwarantuje stałość dawki w l/ha przy zmianie prędkości jazdy.Ręczny rozdzielacz do opryskiwacza


Oferowany rozdzielacz stałociśnieniowy posiada filtr samoczyszczący, zawór proporcjonalny do regulacji dawki, zawór główny oraz dowolną liczbę zaworów sekcyjnych. Na życzenie możemy oferować inne konfiguracje, wyposażając typowy rozdzielacz w dodatkowe sekcje do rozwadniacza, mieszadła, lub zastępując ręczne zawory główne i regulacji dawki zaworami elektrycznymi sterowanymi z kabiny ciągnika. Rozdzielacz stałociśnieniowy zapewnia niezmienność ciśnienia przy zamykaniu lub otwieraniu zaworów sekcyjnych, natomiast zawór proporcjonalny gwarantuje stałość dawki w l/ha przy zmianie prędkości jazdy.